KOLEKTE LAJANW  DÈNYE REZILTA  JACKPOT  PRI TIKÈ  DEPO  BALANS OU  REPONS KESYON  WÒL AVOKA  TIKÈ OU ACHTE  FÈ LAJAN KOMISYON A VI  KLIYANW A VI  KOPI TIKÈ  VIDEO  KONTAK

FRÈ LEGAL POU REPREZANTEW LÈW GENYEN

Kabinè avoka ofriw MAKSIMÒM KONFYANS ak REPO DESPRI lèw genyen. Kabinè a ka reprezantew ak kolekte kòb ou genyen an pou ou, sitou siw pa rezide Ozetazini.

Siw genyen mwens ke $10,000, kabinè avoka a ap reprezantew gratis. Ou senpleman peye taks sou kòb ou genyen an. Siw genyen $10,000 oswa plis, kabinè a ap chaje'w 3.5% nan kantite lajan an genyen an pou li reprezantew ak kolekte lajan an pou ou.

Tanpri login (ouvri sesyon) pou jwenn epi soumèt kòd pou asepte pou kabinè reprezante'w lè'w genyen.Sèl avoka Etazini dwe kenbe tikèw !
Siw pa ladann, ou pap ka genyenl !

Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.


SENP. AK KONFYANS.
SENP. AK KONFYANS.