KOLEKTE LAJANW  DÈNYE REZILTA  JACKPOT  PRI TIKÈ  DEPO  BALANS OU  REPONS KESYON  WÒL AVOKA  TIKÈ OU ACHTE  FÈ LAJAN KOMISYON A VI  KLIYANW A VI  KOPI TIKÈ  VIDEO  KONTAK

WÒL ENPÒTAN KE AVOKA JWE

Chwazi kabinè avoka pou reprezantew e kolekte lajan pou ou lèw genyen, sitou lèw pa rezide Ozetazini.


Lotopal ak kabinè avoka ofriw FASON KI PI FYAB siw vle voye achte tikè nan MEGA MILLIONS ak POWERBALL Etazini, de pi gwo lotri nan mond lan. Siw pa Etazini, PA KITE TIKÈW nan men yon konpayi mesaje oswa yon moun kew pa fè konfyans 100%. Se avoka Etazini sèlman ki ka garanti ke tikèw achte vrèman. Fòk tikè a nan men avoka Etazini an, e fòk avoka voye diw alekri ke tikè a nan men li, anvan tiraj la fèt. Sak pi bon an, kabinè a pap mete ankenn kondisyon kwakeseswa sou tikè ou, ni retire nan kòb kew genyen.

Maksimòm konfyans ou enpòtan anpil pou nou. Men etap ke konpayi mesaje Lotopal ak kabinè a swiv lèw voye achte tikè:
  • Ou plase kòmand tikè yo;

  • Nou poko retire kòb la nan kont ou. Nou sèlman transfere pri tikè yo de balans CASH, KREDI, oswa BONIS ou a kont TANPORÈ ou;

  • Konpayi mesaje a itilize KÒB PAL pou li achte tikè yo;

  • Konpayi mesaje a depoze tikè yo nan kabinè avoka;

  • Kabinè a verifye tikè yo epi li voye 3 konfimasyon pou ou alekri nan SMS, nan IMÈL (siw gen youn), epi nan yon mesaj nan kont ou; epi

  • Finalman, montan tikè yo soti nan kont TANPORÈ ou.

Sa vle di, jiskaske konpayi mesaje a achte tikè yo, epi kabinè a konfime ke tikè yo nan men li, kòb ou pap soti nan kont ou.

Sèl avoka Etazini dwe kenbe tikèw !
Siw pa ladann, ou pap ka genyenl !Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.


SENP. AK KONFYANS.
SENP. AK KONFYANS.