KOLEKTE LAJANW  DÈNYE REZILTA  JACKPOT  PRI TIKÈ  DEPO  BALANS OU  REPONS KESYON  WÒL AVOKA  TIKÈ OU ACHTE  FÈ LAJAN KOMISYON A VI  KLIYANW A VI  KOPI TIKÈ  VIDEO  KONTAK


Sèl avoka Etazini dwe kenbe tikèw !
Siw pa ladann, ou pap ka genyenl !

KOPI TIKÈW
Maksimòm konfyans ou enpòtan pou nou. Lalwa Ameriken entèdi moun voye yon tikè, oswa kopi yon tikè, a travè fwontyè yon eta oswa yon peyi.

Ou ka voye mande kabinè a prèv nenpòt tikèw, nenpòt lè. Siw vle, ou ka voye nenpòt moun vini nan kabinè a pou tcheke sou nenpòt tikè ou te achte. Pou transparans ak kredibilite, anvan moun nan vini nan kabinè a, moun nan pa bezwen di kabinè a dabò ke se tikèw lap vin verifye. Akòz de limitasyon espas, kabinè a kenbe tikè yo pou 90 jou.
Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.


SENP. AK KONFYANS.
SENP. AK KONFYANS.